Pomoc prawna dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Nie zmieniają się zasady świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych, mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego.

Podobnie jak w roku poprzednim, pomoc będzie świadczona w punktach nieodpłatnego poradnictwa znajdujących się w: Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach (w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks), w Pszowie i w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w: Wodzisławiu Śląskim i w Radlinie.

Dostęp do usług prawnych dla niektórych osób może być utrudniony ze względu na barierę finansową, dlatego wiele starostw decyduje się na zapewnienie mieszkańcom możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawników.

Są to usługi, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wielu osób, co jest pochodną rzeczywistych potrzeb społecznych w tym zakresie. Bezpłatna pomoc dotyczy najczęściej zgłaszanych problemów, które nie zawsze muszą znaleźć swój finał na sali sądowej.

Często daną sprawę da się rozwiązać np. na drodze mediacji, co jest korzystne dla wszystkich stron sporu i znacząco odciąża sądy.

Na jakich zasadach udzielana jest pomoc prawna?

Pomoc świadczona jest zarówno bezpośrednio w punktach, jak i zdalnie, np. drogą telefoniczną.

Usługi objęte programem oferowane są osobom fizycznym oraz prowadzącym firmę, o ile jest to działalność jednoosobowa i przedsiębiorca nie zatrudnia innych osób. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenia wymagane w regulaminie świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej.

W ramach pomocy prawnicy świadczą usługi polegające m.in. na udzieleniu informacji na temat aktualnego stanu prawnego dotyczącego określonej sprawy, przysługujących osobie uprawnionej prawach lub wymaganych obowiązkach.

Można również uzyskać pomoc w sporządzeniu projektów niektórych pism sądowych. Świadczone są także usługi nieodpłatnej mediacji.

Zobacz jak podobne programy funkcjonują w innych polskich powiatach i miastach.