Ovre Eiker – norweski partner Rydułtów

Rydułtowy przechodząc w ostatnich latach proces intensywnych zmian, które są w znacznym stopniu pochodną nowej polityki względem regionu śląskiego, szukają nowych możliwości rozwojowych.

Jedną z nich jest nawiązywanie współpracy z miastami z innych krajów – w powszechnie znanej formule miast partnerskich. Już dziś Rydułtowy mają relacje z trzema takimi miastami z trzech różnych krajów. Niedługo dojdzie do nich kolejne, czyli norweskie Ovre Eiker.

Trzy pozostałe to: czeskie miasto Orlova, duńskie – Hvidovre i niemieckie Recken. Współpraca z nimi jest prowadzona od wielu lat i nadal dynamicznie się rozwija.

Umowa bilateralna między Rydułtowami o Ovre Eiker to już tylko kwestia czasu. W tym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli obu miast. Podczas telekonferencji udało się ustalić szczegóły przyszłej umowy o współpracy partnerskiej. Omówiono również najważniejsze kwestie formalne.

Następne spotkania odbędą się już w tradycyjnej formie – będą to wizyty studyjne w Polsce oraz w Norwegii. Miasta będą utrzymywały szczególne relacje w takich obszarach jak: programy dla seniorów, środowisko naturalne oraz partycypacja społeczna.

Inne obszary współpracy z miastami partnerskimi

Rydułtowy z powodzeniem kontynuują współpracę z trzema zagranicznymi partnerami. Umowa z czwartym miastem rozszerzy i pogłębi te formy współpracy, które – jak pokazuje doświadczenie – przynoszą korzyści dla obu stron, w tym przede wszystkim dla różnych grup społeczności lokalnych.

Miasta prowadzą wiele wspólnych działań, m.in. w takich obszarach jak oświata, edukacja oraz sport. Wymieniają się także doświadczeniami w pracy typowo administracyjnej i organizacyjnej.

Od lat prowadzone są m.in. wymiany młodzieżowe, które cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony uczniów różnych szkół i członków stowarzyszeń czy organizacji.

Rydułtowy prowadzą aktywną działalność na niwie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Taka współpraca nadal ma spory potencjał, dlatego będzie rozwijana.