Trzy wnioski w drugim naborze

Powiat Wodzisławski zdecydował o przystąpieniu do drugiego naboru programu rządowego „Polski Ład”. Złożone zostały trzy wnioski, opiewające na łączną sumę ponad czterdziestu milionów złotych.

Władze powiatowe mają nadzieję, że ich zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie – mają one bowiem duże znaczenie dla zwiększenia efektywności funkcjonowania miejscowości i instytucji w  powiecie wodzisławskim.

Jakie wnioski zgłoszono?

Pierwszy dotyczy całkowitej przebudowy ulicy 1 Maja w miejscowości Mszana. Drugi związany jest z planami przeprowadzenia adaptacji jednego z budynków w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Trzeci z wniosków dotyczy Gołkowic, a konkretnie – modernizacji dwóch ważnych dla miasta ulic (1 Maja oraz Celnej).

Oba projekty infrastrukturalne zakładają kompleksową przebudowę różnych fragmentów dróg, w przypadku Gołkowic – również ronda. Koszt inwestycji w Mszanie oszacowano na kilkanaście milionów złotych, nieco niższa kwota będzie konieczna do zrealizowania inwestycji w Gołkowicach.

Zmiana lokalizacji poradni w Wodzisławiu

Trzeci ze zgłoszonych do programu „Polski Ład” wniosków dotyczy innej kategorii inwestycji – jest ona związana ze zmianą lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Dziś placówka mieści się w budynku, który od dłuższego czasu nie jest wystarczający, z uwagi na coraz większe potrzeby nie tyle samej poradni, co przede wszystkim jej pacjentów.

Jak wiadomo, ostatnie dwa lata przyczyniły się znaczącego pogorszenia się standardów opieki psychologicznej i psychiatrycznej – również w przypadku psychologii i psychiatrii dziecięcej, a to szczególnie dzieci są narażone na negatywne skutki chaosu w różnych dziedzinach życia, z którym obecnie mamy do czynienia.

Młodzi ludzie, którzy nawet w „normalnych” warunkach często zmagają się z różnymi problemami natury psychologicznej i pedagogicznej, teraz odczuwają je w sposób zwielokrotniony. Jednym z palących problemów w Polsce jest m.in. brak odpowiednich warunków lokalowych, w których mogłyby efektywnie działać placówki zajmujące się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

Powiat Wodzisławski chce to zmienić i zaadaptować na rzecz poradni budynek, w którym obecnie działa jedna ze szkół w Radlinie. Koszt przystosowania budynku na potrzeby poradni, w której przyjmowani są m.in. pacjenci niepełnosprawni i poruszający się na wózkach inwalidzkich, oszacowano na niecałe 6 milionów złotych.

Zobacz jakie wnioski do „Polskiego Ładu” zgłaszają inne miasta, np. Tychy.