Drogi w powiecie będą bezpieczniejsze i efektywniejsze

Powiat wodzisławski planuje przeprowadzenie istotnych prac modernizacyjnych, które znacząco zmienią organizację kluczowych dla regionu dróg. Prace mają być zrealizowane w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rydułtowach.

Drogi przebiegające przez te miasta mają istotne znaczenie dla efektywności ruchu w całej okolicy, dlatego szeroki i strategiczny plan ich przebudowy będzie ważny dla kierowców z całego powiatu oraz tych, którzy m.in. przez Wodzisław i Rydułtowy przejeżdżają.

Na początku lutego 2022 r. doszło do spotkania przedstawicieli obu miast w Starostwie Powiatowym i do podpisania dokumentów, których przedmiotem są zakładane inwestycje drogowe.

Planem objęto znane mieszkańcom powiatu dwa ciągi komunikacyjne, w tym ulice w Rydułtowach. Chodzi m.in. o skrzyżowanie ulic: Traugutta, Bema, Plebiscytowej oraz Ofiar Terroru.

Celem zaplanowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości dróg i zarazem bezpieczeństwa korzystania z nich, w warunkach dynamicznie rosnącego ruchu samochodowego.

Rydułtowska część strategii

Jeśli chodzi o rydułtowską część projektu – dotyczy on dróg, które przebiegają przez centrum miasta. Tym bardziej jest to program, który powinien zainteresować wszystkich mieszkańców.

W jaki sposób przeprowadzona zostanie modernizacja, tak aby osiągnąć zakładane cele inwestycyjne? Przede wszystkim planowana jest wymiana sygnalizacji świetlnej na nowocześniejszą. Przebudowane zostaną wyjazdy, pasy skrętu i inne elementy dróg w okolicy skrzyżowania.

Niektóre części mają zostać dobudowane, inne wydłużone. W związku z tym zmieni się tym samym układ geometryczny dróg. Ma to służyć zwiększeniu przepustowości w miejscu, które już teraz musi przyjmować intensywny ruch, szczególnie w godzinach szczytu.

Projekt ma charakter kompleksowy, dlatego znalazły się w nim również punkt dotyczące zwiększenia widoczności pasów oraz przebudowy kanalizacji deszczowej.

Podobne prace będą wykonane również przy ciągu komunikacyjnym na terenie Wodzisławia Śląskiego.