Powstanie Zespół Szkół Ponadpodstawowych

W przyszłym roku szkolnym najprawdopodobniej dojdzie do dużej zmiany na rydułtowskiej „mapie” instytucji edukacyjnych.

Wiele wskazuje na to, że działające dziś jako odrębna placówka, miejscowe liceum ogólnokształcące zostanie przekształcone w Zespół Szkół Ponadpodstawowych, w skład którego wejdzie samo liceum, jak również technikum.

Nowa szkoła ma kształcić uczniów w dwóch zawodach: stylistów mody oraz projektantów mody. Kierunki, które zostaną zaproponowane absolwentom szkół podstawowych z Rydułtów i okolic będą nosiły nazwy: stylista oraz przemysł mody.

Według przeprowadzonych analiz jest obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów w tych dwóch branżach, szczególnie, że wyraźnie widać braki rynkowe i wiele firm byłoby potencjalnie zainteresowanych zatrudnieniem techników w tych dwóch zawodach.

Firmy działające w obu branżach wyrażają również zainteresowanie wzięciem udziału w przejęciu opieki praktycznej nad kierunkami.

Najlepszy czas na uruchomienie nowego technikum?

Przyszły rok może się okazać najlepszym czasem do uruchomienia nowej szkoły technicznej. Wynika to z charakterystyki demografii w ciągu najbliższych lat. Uczniów kończących szkoły podstawowe będzie sukcesywnie przybywać i można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że oba kierunki będą się cieszyły dużym zainteresowaniem.

Dla inicjatorów projektu znaczenie mają również kwestie ekonomiczne. Do organizacji nauczania technicznego w kierunkach związanych z krawiectwem nie trzeba będzie angażować dużych środków finansowych.

Odpowiedni sprzęt znajduje się obecnie w Szkole Ponadpodstawowej w Pszowie, w której funkcjonowały kiedyś kierunki związane z krawiectwem. Maszyny do szycia i inne sprzęty niezbędne do stworzenia profesjonalnych pracowni w nowym rydułtowskim technikum zostaną stamtąd przewiezione.

Rada pedagogiczna LO w Rydułtowach wyraziła zgodę na zmianę statusu szkoły. Została ona również zaakceptowana przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.