Począwszy od stycznia 2024 roku, mieszkańcy Radlina korzystający z usług miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otrzymali nowe karty identyfikacyjne. Nowe karty, wprowadzone w ramach systemu elektronicznego ewidencjonowania odpadów, zastąpiły używane wcześniej formularze papierowe do potwierdzania dostarczenia odpadów komunalnych do radlińskiego PSZOK. Mieszkańcy mogą odebrać swoje karty zarówno bezpośrednio w PSZOK, jak i w miejscowym urzędzie miasta.

Termin okazywania dowodów zapłaty za utylizację odpadów czy innych dokumentów potwierdzających tożsamość mieszkańców Radlina chcących skorzystać z usług PSZOK dobiegł końca. Od pierwszego dnia stycznia 2024 roku wszyscy korzystają już z systemu kart PSZOK, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników – jak informują pracownicy urzędu.

Miasto Radlin wyjaśnia, że wprowadzenie nowego systemu pozwoliło na poprawę efektywności działania PSZOK. Nowe karty nie tylko skróciły czas oczekiwania na obsługę, wprowadzając zarazem precyzyjniejszy system monitorowania ilości oddawanych odpadów, ale również pomogły w sprawdzaniu zgodności z obowiązującymi limitami odpadów.