W ostatni czwartek sierpnia, dokładnie 31-go, w mieście Rydułtowy miało miejsce wydarzenie o znaczeniu strategicznym dla lokalnej społeczności. Zamierzano bowiem zainaugurować projekt pod symboliczną nazwą „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach – etap I zagospodarowanie terenu”.

Marcin Połomski, pełniący obowiązki Burmistrza miasta Rydułtowy, finalizował umowę z firmą wykonawczą. Wybranym do realizacji zadania przedsiębiorstwem okazał się Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł. Wartość kontraktu wyniosła 1 553 0780,74 złote.

Głównym celem podjętej umowy jest przeprowadzenie kompleksowego zagospodarowania terenu przyszłego centrum przesiadkowego. W ramach prac planowane jest wykonanie utwardzeń i oświetlenia terenu. Ponadto, przewiduje się montaż elementów małej architektury oraz wiele innych infrastrukturalnych udogodnień. Będą to między innymi wiata na rowery wyposażona w infrastrukturę taką jak stacja naprawy rowerów czy ładowarka do rowerów elektrycznych, miejsca postojowe czy urządzenia zabawkowe dla najmłodszych użytkowników centrum. Nie zapomniano również o estetyce – planowane są nasadzenia roślin.