Mija pierwszy tydzień inwazji Rosji na Ukrainę

24 lutego 2022 roku przejdzie do historii Europy i świata jako pierwszy dzień inwazji Rosji na Ukrainę.

Konflikt do tej pory miał charakter „pełzający” i trwa już od kilku lat, od czasu, gdy Rosja zagarnęła należący do Ukrainy Krym. O ile wówczas reakcja świata nie była adekwatna do ruchu przeprowadzonego przez Moskwę, o tyle obecnie sytuacja jest zupełnie inna – również w związku ze skalą agresji.

W związku z nasilającymi się atakami, również na cywilów, zwiększa się ruch uchodźców, który w decydowanej większości przyjmuje Polska. Od pierwszego dnia inwazji Polacy wykazują się wielką solidarnością z narodem ukraińskim, co przejawia się w konkretnych działaniach – zbieramy i wysyłamy na Ukrainę pomoc materialną, świadczymy ją również w kraju. Wiele osób decyduje się zaoferować uchodźcom darmowe przejazdy i noclegi we własnych domach.

Do akcji dołączyli też liczni mieszkańcy Rydułtów i okolic. Obecnie jest ona w większym stopniu koordynowana. Miasto zachęca do tego, żeby działać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Jak pomagać w sposób efektywny?

Ukraińcy, zarówno ci, którzy pozostali w kraju, jak i ci, którzy przybywają do Polski (są to głównie kobiety i dzieci) potrzebują różnej pomocy. W związku z tym konieczne jest stałe dostarczanie takich artykułów jak m.in. żywność, którą można łatwo spożyć (m.in. konserwy, płatki, batony itp.), woda butelkowana, środki czystości, środki higieny osobistej, bielizna, koce, materace czy śpiwory – wszystko to, co jest niezbędne do zapewnienia właściwych warunków termicznych  uciekającym ludziom.

Warunki atmosferyczne nie sprzyjają uchodźcom, którzy niejednokrotnie muszą przejść wiele kilometrów, żeby dostać się do polskiej granicy. Pomoc wysyłana jest stale w okolice przejść granicznych Polski z Ukrainą.

Rydułtowianie mogą przynosić dary do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie znajduje się magazyn.

Warto również zgłaszać pomoc mającą na celu przenocowanie uchodźców. Wszystkie kwestie związane z pomocą dla Ukrainy są publikowane na bieżąco na facebooku. Warto się również kontaktować z Miejskim Ośrodkiem Dyspozycyjnym.

Także inne śląskie miasta przyłączyły się do akcji pomocy Ukrainie – w Bytomiu odbył się protest przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie.