Orliki bardziej dostępne

Rydułtowskie orliki cieszą się dużą popularnością, nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Wiele osób postulowało w ostatnim czasie wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tych obiektów sportowych, w taki sposób, żeby były one bardziej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wiązało się to z koniecznością wydłużenia godzin otwarcia boisk. Władze Rydułtów zgodziły się na wprowadzenie tych zmian, co będzie się wiązało z tym, że orliki będą działały także poza godzinami pracy pracowników Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którego pieczy znajdują się orliki – zarówno boisko przy ulicy Mickiewicza, jak i drugi orlik – przy ulicy Kochanowskiego.

Zmiany zostały wprowadzone z dniem 12 marca 2022 r. Z orlików można więc już korzystać także w godzinach porannych, od godziny 9:00. Również w godzinach wieczornych boiska będą czynne dłużej. Od poniedziałku do piątku do godziny 21:00, a w weekendy do godziny 19:00.

Orliki – szansą na lepszą kondycję mieszkańców Rydułtów?

Nowe zasady zostały wprowadzone pilotażowo. Konieczne jest sprawdzenie, jak będzie wyglądało korzystanie z orlików poza godzinami pracy ROSiR. Czy nowe godziny działania orlików będą obowiązywały już na stałe? Wszystko, tak naprawdę, zależy od samych korzystających.

Dlaczego wiele zależy od mieszkańców, organizujących sobie czas wolny na otwartych obiektach sportowych, jakimi są orliki? Władze miejskie wyrażają nadzieję, że mimo braku bezpośredniego nadzoru, wszyscy będą korzystać z boisk odpowiedzialnie i nie dojdzie do żadnych aktów wandalizmu, czy innych, nieodpowiednich zachowań, które mogłyby doprowadzić do jakichkolwiek szkód materialnych.

Na bramach wejściowych do orlików umieszczono regulamin korzystania z boisk. Należy się z nim zaznajomić i przestrzegać wszystkich zasad.

Musimy również pamiętać, że poza godzinami pracy ROSiR, zamknięte są szatnie oraz zaplecze sanitarne, nie jest także wydawany sprzęt, w związku z tym trzeba przyjść z własną piłką.

Miasto nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z obiektu.

Pierwsze boiska typu „orlik” budowano w Polsce w związku z Euro 2012. Z czasem zyskiwały one na popularności, w związku z tym nowe obiekty tego typu powstają w całym kraju, często jako projekty zgłaszane w ramach budżetów obywatelskich. Wydłużane są też godziny, w których można z nich korzystać, tak jak ma to obecnie miejsce w Rydułtowach.