Rewitalizacja społeczna doceniona

Rydułtowy są jednym z tych śląskich miast, które w ostatnich latach aktywnie wdrażają rozwiązania mające na celu nie tylko rekultywację terenów pokopalnianych, ale również szeroką rewitalizację ich, pod względem infrastrukturalnym i społecznym.

W związku z rewolucyjnymi zmianami gospodarczymi na Śląsku, konieczne jest wprowadzanie zmian, które dadzą podstawę do kształtowania się nowych trendów umożliwiających racjonalny rozwój gospodarczy i społeczny.

Zmiany te stanowią poważne, żeby nie powiedzieć – potężne wyzwanie strukturalne, z którym musi się zmierzyć zarówno obecne pokolenie, jak i następne.

Samorząd Rydułtów jest na tym polu aktywny, czego wyrazem jest stworzenie i wdrażanie nowej strategii rozwojowej, bazującej na infrastrukturze, która pozostała po kopalniach i mogłaby stanowić obciążenie dla miasta, ale równie dobrze może się stać podstawą do tworzenia i realizowania nowych projektów, istotnych pod względem społecznym.

Taki program zakłada m.in. rewitalizację terenów po szybie Leon III.

Rydułtowy wśród innowatorów województwa śląskiego

Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych znajdujących się na terenie byłego szybu kopalnianego, będący jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji, został doceniony jako koncepcja innowacyjna i został dopuszczony do trzeciego i zarazem ostatniego naboru innowatorów.

Projekt ma na celu efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów społecznych, które są skutkiem strukturalnych zmian w „tkance” społeczno-gospodarczej regionu przechodzącego radykalny proces zmian w zakresie kultury gospodarczej.

Rydułtowski projekt został doceniony jako ten, który zakłada w jak najkrótszym możliwym czasie przywrócenie do życia terenu poprzemysłowego, znajdującego się w centrum miasta, poprzez nadanie mu nowego znaczenia, m.in. jako istotnego elementu pobudzającego lokalną przedsiębiorczość.

Pomysły, które znajdą się w Inkubatorze Innowacji mogą otrzymać wsparcie do 45 tys. zł.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Slaska.przestrzeninnowacji.pl.

Górny Śląsk kojarzymy powszechnie z terenami przemysłowymi – tymczasem jest to region, który może zaskoczyć, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i architektonicznym. Przekonaj się, że Śląsk to nie tylko kopalnie.