W środowe przedpołudnie, 20 września, począwszy od godziny 10:30, na ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim, miały miejsce specjalne działania edukacyjno-profilaktyczne. Ta inicjatywa została zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności i miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami akcji byli policjanci, którzy współpracowali z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wśród nich znajdowali się strażacy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Działania te podkreślają znaczenie wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na naszych drogach.