Pielęgniarki pracujące w szpitalu w Rydułtowach skierowały apele o zmiany w rozkładzie jazdy autobusów lokalnych, które utrudniają im dotarcie do miejsca pracy podczas weekendowych dyżurów. Nie jest wykluczone, że ich prośby zostaną uwzględnione przez odpowiednie służby miejskie.

Personel medyczny ze szpitala rydułtowskiego zgłosił problem związany z niedogodnościami w komunikacji publicznej podczas weekendowych dyżurów. Informacje na ten temat przekazały do redakcji Radia 90. Pielęgniarki skarżą się na niedopasowanie linii A i B kursujących z osiedla 1 Maja do Wodzisławia Śląskiego, które nie uwzględnia potrzeb osób pracujących. Beata, reprezentująca grupę koleżanek, apeluje o zwrócenie uwagi na tę kwestię.

Zmiana harmonogramu jazdy nastąpiła z początkiem nowego roku, równocześnie z podpisaniem nowej umowy miasta z przewoźnikiem na okres dwóch lat. Katarzyna Banek, szefowa wydziału gospodarki komunalnej w magistracie wodzisławskim, nie wyklucza możliwości wprowadzenia poprawek do planu jazdy.

Katarzyna Banek zasugerowała, że istnieje otwartość na badanie i analizę wszelkich propozycji napływających do urzędu, którego jest członkiem. Wydział otrzymał do tej pory cztery uwagi dotyczące nowego rozkładu jazdy, który jest obecnie poddawany szczegółowej weryfikacji. Przyznała jednak, że każda zmiana może wywołać niezadowolenie innych użytkowników komunikacji miejskiej, ponieważ są one częścią złożonego systemu połączeń.