Spotkanie przedstawicieli gmin śląskich z naukowcami z GIS Sp. z o.o.

Miasto i gmina Rydułtowy to jedna z tych społeczności lokalnych na Górnym Śląsku, które zmagają się ze skutkami zmiany systemowej, wiążącej się z procesem wygaszania kopalń.

Taką zmianę można przeprowadzić drogą ewolucji albo rewolucji, nigdy jednak nie jest łatwa dla tych środowisk, których bezpośrednio (i pośrednio) dotyczy. Z aktualną zmianą, która w radykalny sposób zmieni układ gospodarczy i przemysłowy Śląska, będą się musiały zmierzyć górnośląskie gminy.

Odpowiednie przygotowanie do takiego procesu może w znaczącym stopniu zredukować negatywne skutki zmian strukturalnych. W celu optymalnego przygotowania gmin Górnego Śląska do coraz bardziej dynamicznych zmian, planowana jest seria spotkań z naukowcami z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Jedną z gmin, która bierze udział w tym projekcie są Rydułtowy.

Inauguracja spotkań z GIS Sp. z o.o.

3 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach z przedstawicielami dziesięciu gmin. Spotkanie miało miejsce w Rydułtowskim Centrum Kultury.

Gminy: Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy oraz Świerklany z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zleciły Głównemu Instytutowi Górnictwa przygotowanie specjalnej analizy, której celem jest ocena skutków społecznych i ekonomicznych wygaszania kopalń.

GIS Sp. z o.o. opracuje dokument, którego tytuł to: „Ocena społeczno-gospodarczych skutków procesu wygaszania kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego wraz z identyfikacją endogennych potencjałów rozwojowych służących niwelacji skutków transformacji”.

Celem opracowania diagnozy jest przede wszystkim weryfikacja realnych problemów, z jakimi już się zmagają i będą zmagały gminy. To pierwszy krok do tego, aby je skutecznie i trwale rozwiązać. Będzie to możliwe m.in. dzięki prawidłowej absorpcji środków finansowych pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dokument ma być jednocześnie diagnozą i planem, swego rodzaju mapą drogową realizacji całego procesu strukturalnych zmian gospodarczych na Śląsku.