Urząd Miasta w Rydułtowach informuje o starcie projektu „Słoneczne Rydułtowy”. Projekt ten realizuje wspólnie z Radlinem. Polega on na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej aż na 100 budynkach w gminie. Kto może się o niego ubiegać?

Rydułtowy mają spore doświadczenie w realizacji projektów związanych z instalacją fotowoltaiczną i pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Wcześniejsze programy były grantowe, czyli część realizowało miasto Rydułtowy, część subregion. W projekcie „Słoneczne Rydułtowy” ma być jednak inaczej. Formuła „parasolowa” sugeruje, że całość będzie budować miasto.

Jak podkreśla burmistrz Rydułtów, Marcin Połomski, wszystkie te programy mają na celu poprawę jakości powietrza w mieście i gminie. Nie da się ukryć, że obecnie jest ono na niezadowalającym poziomie. Energia pozyskana ze źródeł odnawialnych w dużym stopniu przyczyni się od poprawy jakości życia w całym subregionie.