Krzesła ewakuacyjne w rydułtowskich urzędach

W Rydułtowach od dłuższego czasu realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie komfortu życia w mieście i stworzenie nowych szans rozwojowych dla lokalnej społeczności.

Takie programy jak „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” są szczególnie istotne w niewielkich miastach, które przechodzą trudny proces zmian strukturalnych i w dużym stopniu – również kulturowych.

Takie procesy tworzą szczególne warunki do funkcjonowania różnych grup mieszkańców. Jeśli miasto chce zachować swoją funkcjonalność i perspektywy rozwojowe – musi w procesie zachodzących zmian „zauważyć” potencjał tkwiący w nowych możliwościach i rozwiązaniach.

„W cieniu Szarloty” to program wielopłaszczyznowy, którego celem jest integracja mieszkańców miasta i stworzenie warunków do tego, żeby się rozwijało na nowych zasadach.

W Rydułtowach zmiany związane są z likwidacją kopalni i m.in. racjonalnym zagospodarowaniem trenów pokopalnianych, ale to nie wszystko. W ramach projektu realizowanych jest wiele zadań zwiększających komfort życia mieszkańców.

Miasto dla bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych

Jednym z  ostatnich zadań, jakie wykonano w ramach najpopularniejszego rydułtowskiego programu jest zakup krzeseł ewakuacyjnych, które obecnie znajdują się w Urzędzie Miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Takie specjalistyczne krzesła znacząco zwiększają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do instytucji publicznych, zwiększają również poczucie bezpieczeństwa.

Stosowanie takich rozwiązań przeciwdziała niekorzystnemu zjawisku wykluczenia społecznego, które ma negatywny wpływ zarówno na życie osób z niepełnoprawnościami i ich rodzin, jak i dla całego społeczeństwa.

Jak poziom bezpieczeństwa może być podwyższony dzięki takim z pozoru niewielkim urządzeniom, jakimi są krzesła ewakuacyjne? Pozwalają one na bezpiecznie ewakuować osobę nieporuszającą się samodzielnie np. w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wtedy gdy nie jest możliwe skorzystanie z windy. Sprowadzenie takiej osoby ze schodów byłoby radykalnie utrudnione w ekstremalnych warunkach.

Krzesła ratunkowe wyposażone są w specjalną mobilną szynę, która znacząco ułatwia transport osoby niesprawnej ruchowo z miejsca zagrożenia. Krzesła są niezwykle skuteczne i zarazem łatwe w obsłudze.