Początek nowego roku akademickiego 2023/2024 zainaugurowano na terenie Rybnika, gdzie funkcjonuje Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzięki jej obecności, miasto tętni życiem akademickim. W bieżącym roku akademickim, szereg uczelni zdecydowało się kontynuować swoją edukację w tym miejscu – łączna ich liczba wynosi około 400.

Mieliśmy okazję porozmawiać o codzienności studenckiej oraz działalności rybnickiego oddziału Uniwersytetu Ekonomicznego z dyrektorem tej placówki, którym jest dr inż. Tomasz Zieliński. Jest on nie tylko profesorem UE, ale także prodziekanem Filii w Rybniku, zlokalizowanej na kampusie.

Proces rekrutacyjny w tym roku umożliwił przyjęcie 140 nowych studentów na studia I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Chociaż odnotowuje się stały trend spadkowy w ostatnich latach, to jednak tegoroczny nabór został pozytywnie oceniony przez zarząd uniwersytetu.