Miejska instytucja kultury, Muzeum w Wodzisławiu, opublikowała informacje na temat niecodziennego odkrycia dokonanego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w ich miejscowości. Znalezisko to, jak się okazało, było prawdziwym skarbem.

Przedmiotem odkrycia jest obraz pędzla Jana Śliżewskiego, datowany na rok 1992, który prezentuje pejzaż Wodzisławia. Pracownicy muzeum podjęli decyzję o podzieleniu się tym niezwykłym znaleziskiem z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych zaraz po dokładnym oczyszczeniu go.

Instytucja muzealna wyraziła swoją wdzięczność dla pracowników PSZOK za umożliwienie im przeszukania „ich kolekcji” i odkrycie tego niespodziewanego skarbu wśród odpadów.