Rydułtowy wyróżnione

Gmina Rydułtowy została wyróżniona tytułem „Gmina z inicjatywą sprawności”. To efekt wzięcia udziału w badaniu ankietowym dla samorządów miejskich oraz gminnych. Ankieta ewaluacyjna „Sprawność instytucjonalna miast i gmin” ma na celu określenie efektywności w aktualnym funkcjonowaniu podmiotów zarządzających samorządami lokalnymi.

Celem badania jest zoptymalizowanie działania różnych podmiotów aktywnych w tym zakresie. Aby można było przeprowadzić pozytywne zmiany, konieczne jest dokonanie weryfikacji i oceny obecnego stanu, a następnie zwrócenie uwagi na te kwestie, które można poprawić, po to, żeby działanie podmiotów samorządowych było skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne.

Na wyróżnienie, takie jakie otrzymały Rydułtowy, mogą liczyć te gminy, które wzięły udział w ankiecie przynajmniej dwukrotnie w ostatnich latach, do 2020 roku. Konieczne było też podjęcie działań, które przyczyniły się do podwyższenia poziomu efektywności w obszarze społecznym i gospodarczym.

Skuteczne narzędzia w rozwijaniu dobrych praktyk instytucjonalnych

Narzędzia takie jak ankieta ewaluacyjna pomagają m.in. w przeprowadzaniu obiektywnych badań porównawczych, dzięki którym można uzyskać obraz działalności w każdej gminie biorącej udział w programie.

Dzięki ankietom możliwe jest nie tylko stworzenie zestawienia, ale przede wszystkim analiza i późniejsze sukcesywne wdrażanie zmian, które sprawdziły się w innej gminie. Tak również buduje się modele dobrych praktyk w funkcjonowaniu instytucji samorządowych.

Narzędzie, jakim jest ankieta ewaluacyjna po pierwsze pozwala każdej jednostce, która zdecyduje się wziąć w niej udział na dokonanie samooceny, weryfikacji podejmowanych działań i zmiany ich na efektywniejsze.

Ponieważ program jest realizowany przez gminy z różnych województw, narzędzie to pozwala także w ujęciu kompleksowym i ogólnokrajowym ocenić działania samorządów i wesprzeć te inicjatywy, które okazały się sukcesem, tak by można je było rekomendować również innym jednostkom.