Rydułtowy w Orlovej

Orlova to czeskie miasto, które od lat owocnie współpracuje z Rydułtowami. Są to miasta partnerskie. Ostatnie dwa lata nie były w historii obu miast i ich relacji podobne do poprzednich. Współpraca nie była tak dynamiczna jak wcześniej, jednak na początku listopada 2021 r. reaktywowano wzajemne wizyty.

W dniach 4-5 listopada br. samorządowcy z Rydułtów gościli w Orlovej, gdzie odbyła się tradycyjna Wystawa Stowarzyszeń działających w mieście i w okolicach.

Rydułtowy jako gość z miasta partnerskiego również miały okazję zaprezentować się odwiedzającym wystawę.

W tym roku wydarzenie było szczególnie oczekiwane przez wszystkie organizacje pożytku publicznego, na co dzień aktywne w różnych obszarach działalności. Na wystawie mogą przybliżyć swoją misję.

Jest to lubiana przez wszystkich impreza, która pokazuje jaki jest potencjał aktywności i twórczości w społecznościach lokalnych, niezależnie od tego, czy warunki, jakie w danym czasie panują, sprzyjają takiej działalności, czy z różnych względów nie ułatwiają jej.

Integracja społeczna, rozwijanie talentów oraz wolontariatu to czynniki, które zawsze pomagają w kształtowaniu pozytywnych wzorców zachowań społecznych.

Reprezentacja Rydułtów

W tym roku Rydułtowy w Orlovej reprezentowało m.in. Regionalne Centrum Kultury „Feniks”. Na Wystawie Stowarzyszeń zaprezentowali się również rydułtowscy harcerze, a dokładniej – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rydułtowy.

Harcerze przygotowali ciekawą prezentację ilustrującą historię ruchu harcerskiego na terenie miasta. Szczególne zainteresowanie osób odwiedzających wystawę wzbudziła historia harcerskiego krzyża i jego bogata symbolika.

Rydułtowskie stoisko cieszyło się dużym powodzeniem wśród odwiedzających wystawę mieszkańców Orlovej.

Warto przypomnieć, że historia współpracy partnerskiej obu miast liczy sobie już kilkadziesiąt lat. Obozy harcerskie po obu stronach granicy odbywały się już w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Współpraca na linii Orlova – Rydułtowy trwa i rozwija się niezależnie od wielkich zmian politycznych i gospodarczych ostatnich dziesięcioleci i można mieć nadzieję, że będzie z powodzeniem kontynuowana w kolejnych latach, które z pewnością przyniosą nowe wyzwania, ale też możliwości.